Strategische Marktpositie

STRATEGISCHE MARKTPOSITIE
Onderzoek naar de strategische positie (in de vorm van een quick scan) van een ontwerpbureau voor apparatenbouw binnen een internationaal concern. Het betrof een opdracht van de OR na overleg met het Nederlandse MT. Het onderzoek is verricht in samenwerking met een klein adviesbureau. Op basis van de resultaten heeft de OR een verduidelijking en bevestiging gekregen van de waarde van de Nederlandse onderneming in internationaal groepsverband.

Periode: eind 2003
Contact: J. Heijink