Strategisch Beleid En Kwaliteit Van Werkprocessen

In opdracht van de directies en besturen van twee instellingen werkzaam op het gebied van de opvang en huisvesting van (ex-) gedetineerden voert het ITS een opdracht uit die moet resulteren in een wetenschappelijke onderbouwing van de te maken beleidskeuzen en in een borging van de kwaliteit van de werkprocessen.

De opdracht omvat een combinatie van verschillende vormen van onderzoek en een daarop gebaseerde advisering van de betrokken besturen en directies.

Looptijd: het jaar 2005
Contact: J.Heijink