OPDRACHTGEVERS

ITS werkt in opdracht van:

Landelijke overheid
Provincies en gemeenten
Werkgevers- en werknemersorganisaties
Zorginstellingen
Bedrijfsleven
Scholen en universiteiten
Onderwijsverzorgingsinstellingen
Internationale organisaties