ITSONDERWIJS

Medewerkers uit twee ITS sectoren werken aan dit thema:

  • onderwijs: organisatie en beleidsevaluatie
    De sector is werkzaam op het terrein van onderwijsorganisatie-, onderwijsbeleid- en schoolorganisatievraagstukken. Zowel vanuit de praktijk als vanuit het beleid dienen de onderzoek- en adviesvragen zich aan voor alle sectoren in het onderwijs. meer…
  • onderwijs: loopbaan en kwaliteitsontwikkeling
    Het onderzoek van OLK richt zich op de loopbanen van leerlingen en studenten. Er wordt een groot aantal gegevens over hen verzameld: hoe zij zich ontwikkelen, welke keuzes zij maken en welke problemen zij eventueel ondervinden.
    Daarnaast ligt het accent sterk op de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit wordt gemeten (benchmarking) en er wordt onderzocht hoe de kwaliteit naar inhoud, didactiek en organisatie verbeterd kan worden. In dit kader zijn het voorschools onderwijs en samenwerking met instellingen voor gezondheidszorg van belang (‘brede scholen’ en ‘integraal jeugdbeleid’). meer…