De activiteiten van ITS zijn ondergebracht in drie sectoren en ITS-data:

 • onderwijs: organisatie en beleidsevaluatie
  De sector is werkzaam op het terrein van onderwijsorganisatie-, onderwijsbeleid- en schoolorganisatievraagstukken. Zowel vanuit de praktijk als vanuit het beleid dienen de onderzoek- en adviesvragen zich aan voor alle sectoren in het onderwijs.
 • onderwijs: loopbaan en kwaliteitsontwikkeling
  Het onderzoek van OLK richt zich op de loopbanen van leerlingen en studenten. Er wordt een groot aantal gegevens over hen verzameld: hoe zij zich ontwikkelen, welke keuzes zij maken en welke problemen zij eventueel onder­vinden.
  Daarnaast ligt het accent sterk op de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit wordt gemeten (benchmarking) en er wordt onderzocht hoe de kwaliteit naar inhoud, didactiek en organisatie verbeterd kan worden. In dit kader zijn het voorschools onderwijs en samenwerking met instellingen voor gezondheidszorg van belang (‘brede scholen’ en ‘integraal jeugdbeleid’).
 • zorg, arbeid en samenleving
  De sector voert onderzoek en daarop gebaseerde advisering uit voor de volgende maatschappelijke sectoren: zorg en welzijn, sociale zekerheid, mobiliteit en omgeving, veiligheid, arbeids(markt)vraagstukken en sociaal beleid.
 • data
  ITS Data verzorgt het verzamelen en verwerken van gegevens: van de steekproeftrekking tot en met het rapporteren en terugkoppelen van de dataverzameling. Hiervoor heeft ITS Data een geavanceerd, flexibel en betrouwbaar onderzoeksinstrumentarium.