ITS Data verzorgt het verzamelen en verwerken van gegevens: van de steekproeftrekking tot en met het rapporteren en terugkoppelen van de dataverzameling. Hiervoor heeft ITS Data een geavanceerd, flexibel en betrouwbaar onderzoeksinstrumentarium. Tevens adviseert ITS Data u op basis van jarenlange ervaring met een grote diversiteit aan opdrachtgevers.

Heeft u daarnaast behoefte aan ondersteuning bij de analyse of de rapportage van uw onderzoek? Het ITS beschikt over een groot aantal experts met ervaring op uiteenlopende terreinen. ITS Data verzorgt voor u:

DATAVERZAMELING:

 • Telefonisch onderzoek
 • Klassikaal onderzoek
 • Websurveys

Regelmatig worden in één onderzoek een aantal van deze dataverzamelings-methoden gecombineerd.

 • DATAMANAGEMENT & ANALYSE:
  ITS Data verzorgt voor u de bewerking van gegevensbestanden: o.a. datafusion, updaten, ordenen, verzamelen of beschrijven.
 • BENCHMARKING:
  Vaak is er de behoefte aan referentiemateriaal. Hoe hoog of laag is de respons, hoe presteren wij in de markt? ITS Data toetst voor u de resultaten aan vergelijkbaar onderzoek.

Onderzoek en dataverzameling is een vak. In een kennismakingsgesprek willen wij u daar graag van overtuigen.

KLANT STAAT CENTRAAL
Klantgerichtheid en flexibiliteit zijn speerpunten van onze dienstverlening. ITS Data houdt dan ook als geen ander rekening met de belangen van de klant:

 • Uw informatiebehoefte wordt gericht vertaald naar een onderzoeksontwerp. Zo ontstaat een toegesneden design, dat vooraf wordt getest;
 • Er is scherp toezicht op kosten- en tijdsbesparing bij het uitvoeren van het veldwerk en het verwerken van de data. De kwaliteit en expertise van de medewerkers waarborgen dat dit verantwoord gebeurt;
 • Uitkomsten worden helder en overzichtelijk gerapporteerd;
 • Deskundig advies over gebruik van de resultaten is mogelijk.