Ouder minder betrokken bij school

Ouders laten de opvoeding van hun kind steeds vaker aan de leerkrachten van school over. Dit is één van de uitkomsten van ITS-onderzoek naar betrokkenheid en participatie van ouders van basisschoolkinderen. Frederik Smit en Geert Driessen onderzochten in opdracht van BOPO twee jaar lang de ouderbetrokkenheid en -participatie op ruim vijfhonderd scholen.  Zowel ‘witte’ als […]

Read more Ouder minder betrokken bij school

PGB in perspectief: Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005 -2006

Staatssecretaris Bussemaker heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het evaluatieonderzoek pgb. Deze is gebaseerd op het tweede evaluatierapport  “Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006” van ITS. In de notitie aan de Tweede Kamer beschrijft mw. Bussemaker haar visie op het pgb en informeert over de feiten rondom het pgb. Daarbij wordt speciaal ingegaan op de […]

Read more PGB in perspectief: Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005 -2006

Zorgarbeidsmarkt door overheveling thuiszorg zwaar onder druk.

Opinie Erik de Gier, hoogleraar Arbeidsmarktbeleid(Staatscourant, 16-10) Er is beroering op de zorgarbeidsmarkt. Aan de ene kant staan de alarmbellen in de zorgsector op rood, omdat er door de vergrijzing de komende jaren behoefte is aan veel personeel. Aan de andere kant dreigen er op korte termijn forse ontslagen.

Read more Zorgarbeidsmarkt door overheveling thuiszorg zwaar onder druk.

Doofpotmentaliteit agressie hardnekkig, veiligheidsgevoel verbeterd

De veiligheid rondom de school is naar het gevoel van het onderwijspersoneel sinds 2003 sterk verbeterd. Scholen lijken ook strenger geworden: de regels zijn duidelijker en worden beter gehandhaafd dan in 2003. Voor de tweede keer hield het Onderwijsblad van de AOb samen met onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit een uitvoerige enquête onder onderwijspersoneel […]

Read more Doofpotmentaliteit agressie hardnekkig, veiligheidsgevoel verbeterd

ITS onderzoekers hebben directe toegang tot CBS bestanden

Onderzoekers van het ITS hebben van nu af direct toegang tot de CBS-databestanden over bedrijven en huishoudens in Nederland. Dit is van direct belang voor onderzoeken op het terrein van onderwijs, sociale zekerheid en zorg. Het ITS is een van de weinige instituten die op deze directe wijze over de CBS gegevens kunnen beschikken. Onderzoekers […]

Read more ITS onderzoekers hebben directe toegang tot CBS bestanden

Lessen van de apenrots

Aristoteles stelde al dat de mens een politiek dier is. De hoogste kunst van politiek is de juiste bondgenoten te kiezen en daarmee coalities te vormen om mogelijke rivalen buiten spel te zetten. Als je door de ogen van een primatoloog naar inspraakorganen kijkt, zie je soms groepsprocessen die sterke gelijkenis vertonen met de ‘machtsspelletjes’ […]

Read more Lessen van de apenrots

Sekseverschillen in het onderwijs?

Recentelijk is in verschillende landen paniek uitgebroken naar aanleiding van berichten dat meisjes jongens zijn voorbijgestreefd in het onderwijs. Het ‘boys’ problem’ was geboren. Maatregelen werden aangekondigd om deze nieuwe vorm van ongelijkheid te bestrijden. Dr. Geert en dr. Annemarie hebben een internationaal vergelijkende literatuurstudie verricht om na te gaan of er inderdaad sprake is van verschillen tussen […]

Read more Sekseverschillen in het onderwijs?

Erik de Gier over toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt

Erik, ITS programmaleider en hoogleraar Comperatief arbeidsmarktbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, becommentarieert in de Staatscourant het toekomstperspectief dat een klein jaar geleden geproduceerd werd door de Bertelsmann Stifung. Deze prestigieuze Duitse denktank publiceerde het document ZwanzigZwanzig en bevat een intrigerende toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt in 2020.

Read more Erik de Gier over toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt

Leraar basisschool stapt over: Een op de vier wil naar voortgezet onderwijs door financiële regeling van ministerie

Het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs kan bestreden worden met overstappende leraren van basisscholen. Bijna een kwart van de leraren op basisscholen overweegt om komend jaar over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse instituut ITS. Eén op de 25 leerkrachten wil die stap zelfs ’zeker’ maken.De belangstelling […]

Read more Leraar basisschool stapt over: Een op de vier wil naar voortgezet onderwijs door financiële regeling van ministerie