Ouders laten de opvoeding van hun kind steeds vaker aan de leerkrachten van school over. Dit is één van de uitkomsten van ITS-onderzoek naar betrokkenheid en participatie van ouders van basisschoolkinderen. Frederik Smit en Geert Driessen onderzochten in opdracht van BOPO twee jaar lang de ouderbetrokkenheid en -participatie op ruim vijfhonderd scholen.  Zowel ‘witte’ als ‘zwarte scholen’ werden bevraagd. Heeft op ‘witte’ scholen 80% van de ouders niet meer de tijd hand- en span diensten te verlenen, op ‘zwarte’ scholen zijn nog minder actieve ouders te vinden.

De publicatie “Ouders, scholen en diversiteit: Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen” van de auteurs Frederik Smit, Geert Driessen, Roderick Sluiter en Mariël Brus is verkrijgbaar bij ITS.