Staatssecretaris Bussemaker heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het evaluatieonderzoek pgb. Deze is gebaseerd op het tweede evaluatierapport  “Evaluatie persoonsgebonden budget nieuwe stijl 2005-2006” van ITS.

In de notitie aan de Tweede Kamer beschrijft mw. Bussemaker haar visie op het pgb en informeert over de feiten rondom het pgb. Daarbij wordt speciaal ingegaan op de groei van het pgb en de factoren die daaraan ten grondslag liggen en zouden kunnen liggen. Tenslotte komen de pgb-maatregelen die genomen worden met ingang van 2008 aan de orde en de beleidsvoornemens met het oog op een betere beheersing van de uitgaven in de AWBZ en het pgb op de wat langere termijn.

Het volledige ITS rapport “Evaluatie persoongebonden budget nieuwe stijl 2005-2006” is verkrijgbaar bij ITS. Van dit rapport is ook een beleidssamenvatting beschikbaar.