Opinie Erik de Gier, hoogleraar Arbeidsmarktbeleid(Staatscourant, 16-10)

Er is beroering op de zorgarbeidsmarkt. Aan de ene kant staan de alarmbellen in de zorgsector op rood, omdat er door de vergrijzing de komende jaren behoefte is aan veel personeel. Aan de andere kant dreigen er op korte termijn forse ontslagen.