De veiligheid rondom de school is naar het gevoel van het onderwijspersoneel sinds 2003 sterk verbeterd. Scholen lijken ook strenger geworden: de regels zijn duidelijker en worden beter gehandhaafd dan in 2003. Voor de tweede keer hield het Onderwijsblad van de AOb samen met onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit een uitvoerige enquête onder onderwijspersoneel naar het veiligheidsgevoel. Opmerkelijk is dat nog altijd een kwart rapporteert dat scholen geweld proberen te verdoezelen ‘uit angst voor de goede naam’ van de instelling, iets wat demoraliserend werkt bij het personeel.‘De goede naam van de school’ vier jaar later Tweede agressie en geweldsenquête onder onderwijspersoneel

Metingen 2003-2007 vergeleken.