Onderzoekers van het ITS hebben van nu af direct toegang tot de CBS-databestanden over bedrijven en huishoudens in Nederland. Dit is van direct belang voor onderzoeken op het terrein van onderwijs, sociale zekerheid en zorg. Het ITS is een van de weinige instituten die op deze directe wijze over de CBS gegevens kunnen beschikken. Onderzoekers hoeven niet meer naar Voorburg te reizen.

De Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, drs. G. en dr. J, directeur van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit Nijmegen sloten deze week de overeenkomst over het gebruik van gegevensbestanden voor  wetenschappelijk onderzoek in Nijmegen. De schat aan gegevens waarover het CBS beschikt mogen door het ITS nu met behulp van ‘’remote access’’ worden geanalyseerd. Dit betekent dat een ie van onderzoekers van het ITS via goed beveiligde internetverbindingen en met behulp van speciale authenticatieprocedures toegang krijgen tot velerlei databestanden met gegevens over bedrijven en huishoudens in Nederland. Waar voorheen naar Voorburg gereisd werd kunnen de gegevens nu in Nijmegen worden geanalyseerd in het kader van onderzoeksprojecten op het terrein van onderwijs, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en zorg.