Veel medezeggenschapsraden in het onderwijs volgen een basiscursus om aan de slag te gaan met de Wet medezeggenschap op scholen. Frederik Smit en Roderick Sluiter onderzochten het scholingsaanbod.