Recentelijk is in verschillende landen paniek uitgebroken naar aanleiding van berichten dat meisjes jongens zijn voorbijgestreefd in het onderwijs. Het ‘boys’ problem’ was geboren. Maatregelen werden aangekondigd om deze nieuwe vorm van ongelijkheid te bestrijden. Dr. Geert en dr. Annemarie hebben een internationaal vergelijkende literatuurstudie verricht om na te gaan of er inderdaad sprake is van verschillen tussen jongens en meisjes in hun onderwijsprestaties, of er daarbij verschillen zijn tussen een aantal westerse landen, en als er verschillen zijn welke verklaringen daarvoor dan kunnen worden gegeven. De resultaten van deze studie zijn nu samengevat in het artikel: Geert Driessen & Annemarie van Langen (2007). ‘Sekseverschillen in het onderwijs. ‘The boys’ problem in internationaal perspectief’, Mens & Maatschappij, 82, (2), 109-132.