Erik, ITS programmaleider en hoogleraar Comperatief arbeidsmarktbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, becommentarieert in de Staatscourant het toekomstperspectief dat een klein jaar geleden geproduceerd werd door de Bertelsmann Stifung. Deze prestigieuze Duitse denktank publiceerde het document ZwanzigZwanzig en bevat een intrigerende toekomstprojectie van de Duitse arbeidsmarkt in 2020.