Het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs kan bestreden worden met overstappende leraren van basisscholen.
Bijna een kwart van de leraren op basisscholen overweegt om komend jaar over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse instituut ITS. Eén op de 25 leerkrachten wil die stap zelfs ’zeker’ maken.
De belangstelling bij de basisschooldocenten wordt aangewakkerd door een regeling van het ministerie van onderwijs die alleen komend schooljaar geldt. Het ministerie stelt scholen in het voortgezet onderwijs 25.000 euro per overstappende docent in het vooruitzicht.
Dat bedrag kan besteed worden aan de scholing en begeleiding van de nieuwe man of vrouw. Die is namelijk niet bevoegd om in het voortgezet onderwijs les te geven. Binnen twee jaar moet die bevoegdheid alsnog gehaald worden.
De doorstroom van docenten van basis- naar voortgezet onderwijs kan bijdragen aan het bestrijden van het lerarentekort. In het basisonderwijs wordt de komende jaren geen tekort verwacht, in het voortgezet onderwijs wel. Als de economie aantrekt, zal daar volgens het ministerie in 2010 vijf procent van de lerarenbanen onbezet blijven.
Vooral in de Randstad hebben scholen al moeite om leraren te vinden. Wervings- en iebureau Docentenbank.nl telt nu twee keer zoveel vacatures als vorig jaar. Directeur Evert Weide schat dat in de hele Randstad 1100 vacatures zijn. „Maar hoe groot het probleem echt is, blijkt pas als het schooljaar begint.”
Het valt echter te bezien hoe groot de bijdrage zal zijn die basisschoolleraren kunnen leveren aan het bestrijden van dit tekort. Het ministerie steunt slechts 200 docenten bij hun overstap. Zijn er meer overstappers, dan moeten die het zonder financiële ondersteuning doen.
Daar komt bij dat veel docenten weliswaar serieus nadenken over een overstap, maar daar uiteindelijk toch van afzien, voorspelt Nico van Kessel van het ITS. Ze vinden het aantrekkelijk om aan een andere leeftijdsgroep les te geven en zich te specialiseren in één of twee vakken. Ook hun salaris gaat omhoog. „Maar totdat zij hun bevoegdheid op zak hebben, kunnen zij geen vaste aanstelling krijgen, en dat schrikt veel belangstellenden af.”
Ten slotte is het de vraag of basisschooldocenten ingezet kunnen worden waar de nood het hoogst is. Volgens het ITS willen de meesten het liefst Nederlands geven, en in dat vak is inderdaad een lerarentekort te verwachten. Maar voor andere tekortvakken (zoals Duits, natuur- en scheikunde) hebben ze nauwelijks belangstelling.