Ict Benchmarking

Vanuit landelijk onderzoek heeft ITS een ‘Quick Scan ICT’ ontwikkeld, voor zowel basis- en voortgezet onderwijs als voor de BVE-sector. Schoolbesturen kunnen op basis van dit instrument de situatie in hun scholen benchmarken aan landelijke gegevens op punten als: stand van zaken op gebied van hardware, software, competenties van docenten en het feitelijk gebruik. Op grond van de quick scan kan ITS gericht adviseren hoe binnen specifieke scholen tot verbetering te komen.

Contact: D. Uerz (Voor BVE),
H. van Gennip (voor basis en voortgezet onderwijs)