DRAAGVLAK VOOR TECHNOLOGISCHE

Nieuwe kennis of technologie leidt lang niet altijd tot succesvolle implementatie of vermarkting. Belangrijk is de acceptatie en het draagvlak voor de innovatie binnen organisaties en bij eindgebruikers.

In opdracht van de dienst AVV van Rijkswaterstaat heeft ITS in consortium met andere bureaus onderzoek verricht naar de acceptatie door chauffeurs van automatische waarschuwingssystemen bij ongewilde rijbaan afwijkingen (LDWA). Niet alleen chauffeurs zijn in het onderzoek betrokken, maar ook de branche-organisaties en enkele transportondernemingen. Het draagvlak voor deze technologie blijkt vrij hoog, maar het systeem wordt niet altijd op de juiste manier toegepast. Dit levert praktische aanbevelingen op hoe betrokkenen beter van deze technologie gebruik kunnen gaan maken.

Periode: 2003
Contact: H.Katteler